Share

ZAPROSZENIE: Konferencja "Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Perspektywa środków Unii Europejskiej 2014-2020"

Organizacja Studenci.Lokalnie zaprasza 21 kwietnia od godz. 16:00 do Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego (sala C) na konferencję, która ma na celu przybliżenie mieszkańcom, studentom, aktywistom i innym osobom zainteresowanym tematyki finansów wspólnot pod kątem nowej perspektywy finansowej UE. Patronat nad nią objęło m.in. Forum Od-nowa.

Wśród prelegentów znajdą się reprezentanci instytucji naukowych, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji trzeciego sektora, w tym:

  • prof. Elżbieta Chojna-Duch, Rada Polityki Pieniężnej
  • dr Rafał Cieślak, Uniwersytet Warszawski, radca prawny
  • Agata Dąmbska, Forum Od-nowa
  • Marcin Jędrasik, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  • Michał Kopeć, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • prof. nadzw. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, dyrektor CSSTiRL UW
  • Robert Perkowski, burmistrz Ząbek
  • Marcin Wójcik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
  • dr Julia Zdanukiewicz, Uniwersytet Warszawski

Podczas wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące programów krajowych, a przede wszystkim regionalnych oraz omówione finanse JST z wielu perspektyw. Temat będzie przedstawiany zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej: praktyka administracyjna i ekonomiczna spotka się z teorią uniwersytecką i legislacyjną.

Celem konferencji jest ukazanie możliwości, jaką stoją przed polskimi samorządami. Osoby zainteresowane dowiedzą się, w jaki sposób środki z unijnej puli wpłyną bezpośrednio na ich małe ojczyzny. Dzięki temu wydarzeniu organizatorzy chcą spopularyzować powszechną debatę o finansach samorządowych oraz uświadomić obywateli o zmianach, które nastąpią w ich otoczeniu na przestrzeni najbliższych lat.

Konferencja ma dynamiczną formę dwóch paneli tematycznych (wstępnie podzielonych na ujęcie teoretyczne i praktyczne tematu finansów wspólnot oraz nowej perspektywy środków), a także dyskusji publiczności z prelegentami. Wystąpienia będą w formie 15-minutowych prelekcji.

Szczegółowy program dostępny jest tutaj, zaś więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia na facebooku.

Share

Dodatkowe informacje