Share

ZAPROSZENIE: II Obywatelski Kongres Samorządowy

Uczelnia Łazarskiego, Forum Od-nowa i stowarzyszenie Wolni Wyborcy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w II Obywatelskim Kongresie Samorządowym pod hasłem “Jak poprawić funkcjonowanie samorządów?”. Wydarzenie odbędzie się 21 października 2014 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (ul. Wawelska 56).

Przewidujemy wystąpienia przedstawicieli Rządu, samorządu terytorialnego i świata nauki, dwie duże dyskusje panelowe dotyczące finansowania JST (podatki lokalne, system dotacji i subwencji, zadłużenie oraz oszczędności) i ustroju samorządu terytorialnego (relacja organu stanowiącego i wykonawczego, partycypacja, transparentność). Efektem II OKS będzie publikacja, przedstawiająca konkretne rekomendacje – wydarzenie zorientowane jest na poszukiwanie rozwiązań.

Wstęp wolny; obowiązuje rejestracja, która znajduje się tutaj.

Program

9:30-10:00 Rejestracja, bufet kanapkowy

10:00-10:30 Otwarcie Kongresu

Prowadzenie: Waldemar Dubaniowski (PricewaterhouseCoopers)

 • Sędzia Jerzy Stępień
 • Prof. Jerzy Regulski
 • Paweł Piwowar

10:30-11:30 Wystąpienia Gości

Prowadzenie: Agata Dąmbska (Forum Od-nowa)

 • Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski „Raport samorządowy NIK”
 • Dyrektor KSAP Jan Pastwa „Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji samorządowej”
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik „Reforma janosikowego”
 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski „Kierunki zmian w JST”

11:30-13:30 Finanse samorządów: podatek lokalny, dotacje i subwencje, zadłużenie, oszczędności

Moderator: Ewa Usowicz (Rzeczpospolita)

 • Agata Dąmbska (Forum Od-nowa)
 • dr Maciej Bukowski (Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych)
 • Danuta Kamińska (Skarbnik Katowic)
 • Elżbieta Suchocka-Roguska (doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego)
 • Andrzej Szlęzak (Prezydent Stalowej Woli)
 • Wadim Tyszkiewicz (Prezydent Nowej Soli)
 • Krzysztof Żuk (Prezydent Lublina)

13:30-13:45 Przerwa

13:45-15:45 Ustrój samorządu: relacja organu stanowiącego i wykonawczego, partycypacja, transparentność

Moderator: dr Adam Aduszkiewicz (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)

 • Paweł Adamowicz (Prezydent Gdańska)
 • Andrzej Dec (Przewodniczący Rady Miasta Rzeszów)
 • dr Adam Kowalewski (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)
 • dr Stanisław Faliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski)
 • Maciej Sokołowski (stowarzyszenie Wolni Wyborcy)
 • Sędzia Jerzy Stępień (Uczelnia Łazarskiego)

15:45 Obiad

Organizatorzy: Forum Od-nowa, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Uczelnia Łazarskiego, stowarzyszenie Wolni Wyborcy

Patronat medialny: Rzeczpospolita, Samorzad.lex.pl

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/774560169269266/?fref=ts.

Share

Dodatkowe informacje