Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: (Bez)sens konferencji

Od dłuższego czasu biorę udział – jako prelegentka, panelistka, moderatorka, ale także zwykła uczestniczka – w wielu konferencjach/dyskusjach/seminariach. Bywają organizowane przez podmioty publiczne, prywatne i trzeci sektor; w małych, średnich i dużych miejscowościach; o różnej, ale orbitującej wokół spraw sektora publicznego i spraw społecznych, tematyce. Niestety, pozostawiają absmak, choć zdarzają się chwalebne wyjątki. Niech tekst ten posłuży jako zbiór sugestii na temat poprawy ich jakości.

Czytaj więcej: (Bez)sens konferencji

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Czy wyczerpała się formuła prasowych gigantów?

Od kilku lat obserwujemy powolny, acz nieubłagany i systematyczny odwrót czytelników od opiniotwórczych mediów papierowych. Kluczowym, wpływowym, od dawna obecnym na rynku gazetom i tygodnikom dramatycznie spadają nakłady; można wręcz mówić tu o postępie geometrycznym. Zaniepokojeni właściciele przenoszą dużą część tekstów do rzeczywistości on-line, co jednak nie w pełni ratuje sytuację. A nowo powstające pisma – bo i takie się zdarzają – muszą zadowolić się już na starcie niskim pułapem sprzedaży (także powierzchni reklamowej).

Czytaj więcej: Czy wyczerpała się formuła prasowych gigantów?

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Dobro wspólne na serio

Porozmawiajmy o państwie

Lech Wałęsa: czy powinien przeprosić za „mur”? Liberalizm: co może zaoferować? Lewica: kto jej potrzebuje? Jarosław Gowin: kim zostanie za 2 lata? Nacjonalizm: jak na niego reagować?

Czytaj więcej: Dobro wspólne na serio

Sławomir Zamuszko, Forum Od-nowa: Dla zmylenia przeciwnika – ZKL 509KC

Mam hobby. Owszem, prawie każdy jakieś ma, ale moje jest dość rzadkie. Otóż zbieram informacje o wydawanych w Polsce tablicach rejestracyjnych – jakie numery wydaje się w którym powiecie, jakie otrzymują samochody, a jakie motocykle, przyczepy i motorowery. To tak z grubsza. Dane są udostępnione w specjalnym wortalu internetowym http://www.wptr.pl z podziałem na określone kategorie. Wortal ma około 700 użytkowników, zatem nie jest to zbyt popularne zainteresowanie i każdy z nas ma szanse wnieść dużo wiedzy do jego zbiorów. A wierzcie mi Państwo – jest co zbierać.

Czytaj więcej: Dla zmylenia przeciwnika – ZKL 509KC

Forum Od-nowa: Ekonomia jest dla (wszystkich) ludzi*

 W naszym kraju ostatnio niełatwo jest znaleźć kogoś o znacznym dorobku naukowym, kogo jednocześnie cechowałaby wysoka wrażliwość społeczna. A do tego kogoś, kto konsekwentnie byłby wierny fundamentalnym zasadom swojej postawy przez całe życie, niezależnie od zmiennych kierunków nastrojów politycznych oraz modnych czy niemodnych nurtów myślenia.

Czytaj więcej: Ekonomia jest dla (wszystkich) ludzi

Dr Justyna Glusman, Forum Od-nowa: Ułomna demokracja w spółdzielniach mieszkaniowych

Chociaż istnieją przykłady zarówno dobrze, jak i źle funkcjonujących spółdzielni mieszkaniowych, w przypadku tych ostatnich, brak efektywnego systemu nadzoru zewnętrznego prowadzi do sytuacji, w których ich członkowie pozbawieni zostają jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie spółdzielni.

Czytaj więcej: Spółdzielnie mieszkaniowe

 Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Wobec Unii Wolności

27 listopada br. odbyła się w siedzibie PAP-u promocja książki Tadeusza Mazowieckiego „Rok 1989 i lata następne”, a po niej otwarta, publiczna debata z jego udziałem w Auli Starego BUW-u. Dzień wcześniej w Fundacji im. S. Batorego miała miejsce dyskusja na temat roli kościoła wobec polskich problemów. Co połączyło te trzy wydarzenia? Przede wszystkim „środowiskowość”: stawiły się tam osoby z dawnej Unii Wolności lub jej otoczenia, w tym głównie „Gazety Wyborczej”. 

Czytaj więcej: Wobec Unii Wolności

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Za starzy na świat?

Senior jest dobry, jak się na coś przydaje: upiecze ciasto, zaopiekuje się dzieckiem, weźmie na siebie kredyt, przepisze mieszkanie. Zdarza się, że powie coś zabawnego o dawnych czasach, byle tylko krótko i nie powtarzał pięć razy tego samego. No, i ma być zdrowy – jeśli przyjdzie mu do głowy zachorować, niech nie liczy na pomoc. Są przecież domy opieki czy szpitale. Nikt nie ma cierpliwości, czasu i warunków, aby go niańczyć.

Czytaj więcej: Za starzy na świat?

Dodatkowe informacje