Agata Dąmbska, Forum Od-nowa i Marek Rymsza, Instytut Spraw Publicznych: Bilans ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Minęła dekada od uchwalenia w 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPP). O jej skutkach dla organizacji pozarządowych w Polsce rozmawiali w redakcji wydawanego przez Instytut Spraw Publicznych kwartalnika „Trzeci Sektor”: Agata Dąmbska (Forum Od-nowa), Grzegorz Makowski (Fundacja im. S. Batorego), Tomasz Schimanek (Fundacja Akademia Rozwoju Filantropii) i Krzysztof Więckiewicz (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); dyskusję prowadził Marek Rymsza (redaktor naczelny pisma).

Czytaj więcej: Bilans ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ocena użytkowników:  / 0

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Co się komu opłaca, czyli współpraca i rywalizacja organizacji pozarządowych

Jak wygląda polski trzeci sektor?

W Polsce jest zarejestrowanych ok. 83 tys. stowarzyszeń i fundacji. To organizacje bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem tematycznym, jak i wielkości, czy sposobu funkcjonowania. Niektóre z nich są gigantycznymi podmiotami, porównywalnymi do dużych firm, generującymi zyski i zatrudniającymi sztaby ludzi, inne zaś działają na skalę mieszkańców jednego osiedla czy nawet bloku. Oczywistym jest więc, że strategie współpracy czy rywalizacji z innymi podmiotami będą zróżnicowane i zależne głównie od tych czynników. Ale nie tylko. 

Czytaj więcej: Co się komu opłaca, czyli współpraca i rywalizacja organizacji pozarządowych

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Felieton "NGO, czyli new-governmental organization"

Trzeci sektor lub – jak kto woli – organizacje pozarządowe to jedna z najdynamiczniej rozwijających się w potransformacyjnej Polsce struktur. Wobec uwiądu sprawczego państwa, obywatele postanowili już we wczesnych latach 90. XX wieku wziąć inicjatywę w swoje ręce i reagować na potrzeby własnych środowisk w dziedzinie (głównie) sportu, turystyki, pomocy społecznej, kultury czy edukacji. W naszym kraju zarejestrowanych jest obecnie ponad 71 tys. stowarzyszeń i 12 tys. fundacji, czyli 83 tys. NGO'sów. Świetnie, tak powinno być. Wszak to namacalny dowód istnienia społeczeństwa obywatelskiego, o wykształcenie się którego wszystkim nam chodziło. 

Czytaj więcej: Felieton: NGO, czyli new-governmental organization

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Kongres „Jak naprawić państwo”?

7 i 8 czerwca odbywał się w Warszawie Kongres: Wolność w cyfrowym świecie, zorganizowany przez połączone siły Projektu: Polska, Kultury Liberalnej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Polski Przedsiębiorczej, a wspierany m.in. przez Gazetę Wyborczą. W panelach brało udział wielu interesujących gości z Polski (m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Mikołaj Kunicki, Janina Paradowska) i paru mówców z zagranicy (np. Estończyk, Daniel Vaarik), reprezentujących środowiska NGO'sów, przedsiębiorców, świata polityki i nauki.

Czytaj więcej: Kongres „Jak naprawić państwo”?

Forum Od-nowa: Polska przywilejami stoi. Apel do NGO

Strajk solidarnościowy na Śląsku, dyskusja o Karcie Nauczyciela i spór wokół założeń do ustawy o poprawie świadczenia usług przez jst, przygotowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a znanych głównie z powodu zapisu o łączeniu bibliotek, z całą mocą unaoczniają jeden z najbardziej podstawowych polskich problemów. I to unaoczniają niechcący – na co dzień, rozmawiając o podatkach czy budżecie, nie zdajemy sobie sprawy, że nadal tkwimy w pewnej PRL-owskiej koleinie.

Czytaj więcej: Polska przywilejami stoi. Apel do NGO

Dodatkowe informacje