Janusz Perenc, Forum Od-nowa: Droga edukacji

Zmiana jest i będzie zjawiskiem, które ludzi jednocześnie fascynuje i przeraża. Właśnie zmiana jest koniecznym elementem postępu i rozwoju, jednak niewielu potrafi zaakceptować to bez sprzeciwu. Gotowość porzucenia istniejącego stanu na rzecz czegoś nieznanego często powstrzymuje ludzi od działania – wolą ulec iluzorycznej stabilizacji. A przecież stabilizacja to koncept wymyślony przez człowieka; w naturze coś takiego nie istnieje. Jan Sztaudynger napisał, że „stabilizacją motylka jest szpilka”, ale nawet wtedy trwa w nim proces, który dotyczy nas wszystkich i naszego środowiska.

Czytaj więcej: Droga edukacji

Wojciech Gilewski, SEA*: Jak negocjować ze Stanami Zjednoczonymi

Rozmowy UE z USA o umowie handlowej zwanej popularnie „wolnym handlem” są de facto negocjacjami o nieskrępowanym dostępie (formuła często stosowana w takich sytuacjach to comprehensive economical agreement) do całego rynku UE przez USA, które uważają się za silniejszego partnera. Absolutnie nie chodzi tylko o stawki celne. Na stole negocjacyjnym są lub będą europejskie subwencje, różne kwotowania produkcji, wwozu produktów i gotowych wyrobów; wróci sprawa ACTA (oczywiście pod inną nazwą), szeroko rozumianych praw własności intelektualnej, dostępu do całego „przemysłu” wartości kultury europejskiej itp.

Czytaj więcej: Jak negocjować ze Stanami Zjednoczonymi

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Kto nas wypromuje, czyli o kulturze polskiej zagranicą

Instytuty Kultury Polskiej

22 Instytuty Polskie, działające zagranicą i nazywane tradycyjnie Instytutami Kultury Polskiej to liczba dość pokaźna nawet jak na 38-milionowy kraj. A tyle ich właśnie mamy. Placówki zlokalizowane są na terenie praktycznie każdego większego kraju Europy (Anglia, Austria, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Czechy, Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry) oraz w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i... Salwadorze, gdzie jednak od dawna jest wakat na stanowisku dyrektora i instytucja de facto nie pracuje.

Czytaj więcej: Kto nas wypromuje, czyli o kulturze polskiej zagranicą

Sławomir Zamuszko, Forum Od-nowa: Komunikacja publiczna w wielkich aglomeracjach Polski. Diagnoza wybranych problemów

Poniższe uwagi spisuję z punktu widzenia użytkownika, obserwatora i miłośnika transportu publicznego. Moja znajomość problematyki, choć amatorska, podbudowana jest uczestnictwem w kilku przedmiotowych forach dyskusyjnych oraz konsultacją ze źródłowymi tekstami, m.in. dr hab. Jacka Wesołowskiego z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz społeczników zrzeszonych w Inicjatywie na Rzecz Przyjaznego Transportu.

Czytaj więcej: Komunikacja publiczna w wielkich aglomeracjach Polski - diagnoza wybranych problemów

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Podczas niedawnej konferencji Kardiologia 2013 zorganizowanej przez Health Project Management padło bardzo wiele gorzkich słów pod adresem ogólnego stanu zdrowia polskiego społeczeństwa. Nie jest to nic nowego: od lat zajmujemy niechlubne dalekie miejsca w rankingach medycznych. 22,3 tys. osób umiera rocznie w Polsce na nowotwór płuc, a ponad 60 tys. – na niewydolność serca (164 osoby dziennie!).

Czytaj więcej: Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Forum Od-nowa: Myśli o polityce imigracyjnej

Wypracowanie ogólnych zasad polskiej polityki imigracyjnej staje się coraz bardziej pilące w obliczu nadciągającego kryzysu demograficznego – w końcu 2035 r. liczba ludności Polski ma wynieść tylko niecałe 36 milionów! Już teraz w niektórych branżach widać drastyczny spadek rąk do pracy, a bez pomocy ukraińskich sprzątaczek czy opiekunek zamarłyby te sektory usług.

Czytaj więcej: Myśli o polityce imigracyjnej

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Na przykładzie szpitala

Temat służby zdrowia zawiera wiele aspektów, zmuszając do starannego wybierania opisywanych kwestii. Jako punkt wyjścia do rozważań o charakterze systemowym przydaje się własne doświadczenie, choć – rzecz jasna – nie można doń zawęzić rozumienia tego sektora. Z perspektywy przeciętnego usługobiorcy zetknięcie ze służbą zdrowia następuje na ogół poprzez aptekę, przychodnię i wreszcie szpital. 

Czytaj więcej: Na przykładzie szpitala

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Państwo w kulturze czy kultura w państwie? O instytucjach kultury

1. Idea.

Kultura jest jedną z niewielu sfer polskiego życia publicznego, której organizacja nie stała się od początku transformacji przedmiotem szerokiej debaty oraz nie poczyniono kroków w celu stworzenia przejrzystego i efektywnego systemu zarządzania nią. Powszechne i w zasadzie nie podlegające dyskusji myślenie o kulturze opiera się z grubsza na przekonaniu, że jest ona czymś, co powinno w jak największej części pozostawać w gestii państwa, ponieważ należy do „szczególnego” sektora polityk publicznych – a mianowicie będącego nośnikiem naszej tożsamości narodowej. 

Czytaj więcej: Państwo w kulturze czy kultura w państwie? O instytucjach kultury

Agata Dąmbska, dr Justyna Glusman, Forum Od-nowa: Jak polityka lokalowa może kształtować przestrzeń publiczną?

Wykuwające się na świecie od wielu lat trendy mówiące o potrzebie podnoszenia jakości życia człowieka zaczynają powoli docierać do Polski. W ślad za książkami Jana Gehla „Miasta dla ludzi”, Charlesa Montgomery'ego „Miasto szczęśliwe” czy – wcześniej – Jane Jacobs „Śmierć i życie wielkich miast Ameryki”, przybliżanymi m.in. przez ruchy miejskie, działaczy lokalnych, czasopisma architektoniczne oraz środowiska naukowe, coraz większego znaczenia dla obywateli nabiera środowisko, w którym przyszło im funkcjonować.

Czytaj więcej: Polityka lokalowa

Forum Od-nowa: Polityka społeczna albo polityka służb socjalnych

Hasło polityki społecznej przywołuje natychmiast jej gotowe modele: solidarnej, liberalnej, etatystycznej czy indywidualistycznej. Debata toczy się wyłącznie na temat wyboru jednego z nich, a dotyczy systemów emerytalnych, polityki zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Te klisze pojęciowe związane są z rozpowszechnionym przekonaniem, że kształt poszczególnych polityk sektorowych, a więc zdrowia, edukacji czy właśnie polityki społecznej stanowi byt immanentny, sam w sobie.

Czytaj więcej: Polityka społeczna albo polityka służb socjalnych

Dodatkowe informacje