Share

Forum Od-nowa: Raport Samorząd 3.0

Oddajemy w Państwa ręce nasz pierwszy raport w wersji elektronicznej i pliku .pdf. Zawiera pięcioprzymiotnikową wizję samorządu terytorialnego, krótką diagnozę stanu aktualnego, kierunki zmian oraz 25 rozwiązań uszeregowanych od najtrudniejszego do wprowadzenia, do najłatwiejszego. Redaktorami opracowania są Agata Dąmbska i Stanisław Trzyna, zaś merytorycznie współpracowali: Rafał Antczak, dr Justyna Glusman, dr Krzysztof Herbst i Adam Kryczka. Raport został zaprezentowany 20 listopada na konferencji "Samorząd 3.0" w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Share

Dodatkowe informacje