Share

Forum Od-nowa: Pilotaż w samorządach*

Celem wdrożenia programu pilotażowego, inspirowanego skandynawskimi eksperymentami wolnych gmin (Free Commune Experiments) z lat 80. XX wieku, jest przyznanie samorządom większej autonomii, poprawa jakości usług publicznych zgodnych z preferencjami mieszkańców oraz oszczędne wykorzystywanie zasobów. Program ma być wstępem do poszukiwania nowej formuły samorządu terytorialnego. Jego zamiarem jest również stworzenie trwałej metody projektowania i testowania modyfikacji w prawie ustrojowym administracji publicznej.

Pilotaż polega na czasowym wyłączeniu wybranych samorządów spod niektórych przepisów powszechnie obowiązujących. Docelowo zwiększy on efektywność organizacyjną i wygeneruje oszczędności w samorządach.

*Osoby, zainteresowane zapoznaniem się z całością tekstu, proszone są o kontakt z Forum Od-nowa.

Share

Dodatkowe informacje