Share

Forum Od-nowa: Obywatelski Kongres Samorządowy. Rekomendacje

Staraniem stowarzyszenia Wolni Wyborcy, Uczelni Łazarskiego i think tanku Forum Od-nowa ukazał się zbiór tekstów podsumowujących dwie edycje Obywatelskiego Kongresu Samorządowego, które miały miejsce w czerwcu i październiku 2014 roku w Warszawie. Całość opracowania znajduje się tutaj. Jego celem jest przedstawienie propozycji niezbędnych zmian w samorządach. 

Dziękujemy trzynaściorgu Autorów za podzielenie się swymi refleksjami, Politechnice Warszawskiej za wydrukowanie rekomendacji, a Bartoszowi Sokolińskiemu z Forum Od-nowa za skład.

Artykuły napisali (w kolejności zamieszczonej w publikacji): Jerzy Stępień (Prorektor Uczelni Łazarskiego), dr hab. Stanisław Faliński (Collegium Civitas), Andrzej Dec (Przewodniczący Rady Miasta Rzeszów), Janusz Ściskalski (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa), Jan Pastwa (Dyrektor Krakowej Szkoły Administracji Publicznej) – ustrój samorządów, dr Aleksander Nelicki (niezależny ekspert), Agata Dąmbska (Forum Od-nowa), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Krzysztof Kwiatkowski (Prezes Najwyższej Izby Kontroli) – finanse jednostek samorządu terytorialnego, Adam Kowalewski (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej), Grzegorz Buczek (Towarzystwo Urbanistów Polskich), Lech Mergler (Kongres Ruchów Miejskich) – gospodarka przestrzenna i Stanisław Huskowski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji) – podsumowanie.

Publikacja została poświęcona pamięci prof. Jerzego Regulskiego, twórcy restytucji samorządu terytorialnego w Polsce, zmarłego w lutym br. Profesora wspominają: Jerzy Stępień i Agata Dąmbska.

Opracowanie adresujemy do decydentów i wszystkich osób, którym bliskie są idee kontynuacji reformy samorządów. Mamy nadzieje, że przynajmniej część proponowanych rozwiązań doczeka się wdrożeń.

Share

Dodatkowe informacje