Forum Od-nowa: Felieton "Budżet państwa bez wypaczeń"

Późna jesień i końcówka roku chłodno przypomną nam, że znajdujemy się w krainie dramatycznej powierzchowności. Debatę nad projektem ustawy budżetowej na rok 2013 zdominuje teatralna dyskusja, komu „obciąć”, komu „dorzucić”. Posłowie zgłaszać będą do budżetu poprawki nie swojego autorstwa, na ogół dla nich samych niezrozumiałe. Podrasują planowane dochody budżetowe, by móc chwalebnie zrealizować czyjś partykularny interes: regionu, grupy zawodowej lub instytucji publicznej. Spektakl, jak co roku, który nie będzie prowadził do debaty nad systemem gromadzenia i wydawania publicznych pieniędzy. Ale skoro system ten istnieje w praktycznie niezmienionej formule od końca lat 50. XX w., to znaczy, że dobrze służy? Że zapewnia „społeczną kontrolę procesu produkcji i dystrybucji”?

Czytaj więcej: Felieton: Budżet państwa bez wypaczeń

Forum Od-nowa: Finanse publiczne, czyli koniec z półśrodkami

Założenia:
a) Uporządkowanie sektora finansów publicznych i podmiotów zależnych lub nadzorowanych jako warunek poprawy zarządzania;

b) Ograniczenia samorządu terytorialnego do dwóch szczebli: "dużych" i silniejszych finansowo gmin oraz województw, wraz z uporządkowaniem zadań pomiędzy wszystkim szczeblami administracji publicznej;

Czytaj więcej: Finanse publiczne, czyli koniec z półśrodkami

Forum Od-nowa: Wicepremier a odpowiedzialność dyscyplinarna za finanse publiczne

Jest 1 lipca 1958 r. W nowo uchwalonym prawie budżetowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pojawia się koncepcja odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Koncepcja zadomowiona do dziś. Powszechny i unikalny produkt systemów budżetowych państw socjalistycznych. Zrazu tylko z paroma przepisami. Koncepcja doskonalona, poczynając od Prawa budżetowego 1970 r. Teraz już dzieło dojrzałe w postaci posiadającej ponad 200 artykułów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 2004 r.

Czytaj więcej: Wicepremier a odpowiedzialność dyscyplinarna za finanse publiczne

Forum Od-nowa: Wprowadzenie do finansów rządowych

Ogólne spojrzenie na stan finansów sektora rządowego i strukturalne uwarunkowania pomoże w dyskusji o ich naprawie, a być może również zarysowaniu systemowej alternatywy.

Czytaj więcej: Wprowadzenie do finansów rządowych

Dodatkowe informacje