Share

Forum Od-nowa: Raport o sektorze rządowym "Administracja 3.0"

Z dumą przekazujemy w Państwa ręce raport o sektorze rządowym "Administracja 3.0", przygotowany przy wsparciu Fundacji Przyjazny Kraj. Autorami dokumentu są: dr Justyna Glusman, Agata Dąmbska (red.), Rafał Antczak, Wojciech Białożyt i Zbigniew Derdziuk. Składał go Bartosz Sokoliński.

W raporcie "Administracja 3.0", stanowiącym intelektualną kontynuację raportu Forum Od-nowa "Samorząd 3.0" z listopada 2013 r., zostało zawartych 36 konkretnych rekomendacji systemowych, wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian. Dotyczą one sześciu obszarów funkcjonowania administracji centralnej:

1. Rada Ministrów
2. Reorganizacja systemowa Ministerstwa Finansów
3. Administracja i instytucje
4. Pracownicy sektora rządowego
5. Poprawa rządowego procesu legislacyjnego
6. Transparentność

Mamy nadzieję, że raport stanie się asumptem do głębokiej refleksji nad funkcjonowaniem polskiego sektora rządowego i nie zostanie wykorzystany do politycznych gier.

Życzymy ciekawej lektury!

Share

Dodatkowe informacje