Forum Od-nowa: Raport o sektorze rządowym "Administracja 3.0"

Z dumą przekazujemy w Państwa ręce raport o sektorze rządowym "Administracja 3.0", przygotowany przy wsparciu Fundacji Przyjazny Kraj. Autorami dokumentu są: dr Justyna Glusman, Agata Dąmbska (red.), Rafał Antczak, Wojciech Białożyt i Zbigniew Derdziuk. Składał go Bartosz Sokoliński.

Czytaj więcej: Raport o sektorze rządowym "Administracja 3.0"

Piotr Łukawski, Forum Od-nowa: Chmura w administracji publicznej

Chmura obliczeniowa jest takim modelem przetwarzania informacji, w którym funkcjonalności świadczone użytkownikom są realizowane w oderwaniu od potencjału technicznego samego użytkownika. W konsekwencji są z niego zdjęte wszelkie ciężary związane z zapewnieniem utrzymania właściwego poziomu funkcjonalności i bezpieczeństwa, a współpraca z dostawcą koncentruje się na właściwym zdefiniowaniu potrzeb. Przetwarzanie procesów użytkownika ma tutaj miejsce w architekturze zwirtualizowanej, która powinna zapewnić wymaganą skalowalność i niezawodność zasobów.

Czytaj więcej: Chmura w administracji publicznej

Bartosz Bacia, Forum Od-nowa: Cold calling

Telefoniczne oferowanie przez instytucje finansowe kredytów lub polis ubezpieczeniowych osobom, które nie wyraziły zgody na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych będzie niedługo słono kosztować. Wchodząca od 7 marca 2011r. nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych daje bowiem Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych uprawnienia do nakładania grzywien w wysokości do 50 000 zł na osoby prawne celem egzekucji przestrzegania przepisów o ochronie danych. Ponadto, za udaremnianie lub utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych przez inspektorów GIODO będzie groziła kara finansowa, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Czytaj więcej: Cold calling

Tomasz Trzaska, Forum Od-nowa: Dobre prawo, czyli Święty Graal demokracji

Państwo, w tym zwłaszcza demokratyczne państwo prawa, potrzebuje sprawnego mechanizmu tworzenia regulacji. Sprawności, której celem nie jest ilość przygotowanych ustaw, ale jakość stanowionego prawa. 

Czytaj więcej: Dobre prawo, czyli Święty Graal demokracji

Marcin Fedoruk, Forum Od-nowa: Informacja jako narzędzie zmian

Myślenie o państwie prawa wymaga szerszego spojrzenia na kontrolę, która nie powinna ograniczać się tylko do nadzoru, egzekwowania, wywierania presji. Podstawą mechanizmu kontrolnego powinna być informacja.

Czytaj więcej: Informacja jako narzędzie zmian

Forum Od-nowa: Ministerstwa. Bez sensacji

Tekst ten mógłby zostać w całości poświęcony paru ministerstwom, których działanie stanowiłoby doskonałą ilustrację, jak nie powinny funkcjonować tego rodzaju instytucje publiczne. Zamiast sensacyjnych informacji przemycanych pod płaszczykiem studium przypadków poruszone zostaną kwestie, które okazują się krytyczne dla sposobu działania tych instytucji. Nie zawsze będą one równoznaczne z formułowaniem zastrzeżeń wobec klasy politycznej, za określone decyzje lub ich brak.

Czytaj więcej: Ministerstwa. Bez sensacji

Piotr Bernacki, Forum Od-nowa: Nowa rola Senatu?

Jeżeli przyjąć założenie, że Senat RP jest „izbą zadumy i refleksji”, to likwidacja Izby Wyższej działającej w obecnym kształcie wydaje się bardzo sensowna. Jeżeli jednak Senat RP miałby pełnić dużo bardziej konstruktywną rolę w procesie legislacyjnym – warto zastanowić się, w jaki sposób do tego doprowadzić.

Czytaj więcej: Nowa rola Senatu?

Forum Od-nowa: Obniżanie kosztów działania państwa

Propozycje konsekwentnych i długofalowych oszczędności

1. WPROWADZENIE

Tekst zawiera listę 18 konkretnych propozycji, których realizacja (choćby częściowa) posłuży obniżeniu wydatków ponoszonych przez struktury administracji publicznej. Wdrożenie ich pozwoli na racjonalizację działań państwa, sposobu wykonywania zadań publicznych oraz transferów socjalnych kierowanych do ludności. Są wśród nich propozycje, których wprowadzenie nie powinno nastręczać większych problemów, także dlatego, że nie wymagają one zmian prawa.

Czytaj więcej: Obniżanie kosztów działania państwa. Propozycje konsekwentnych i długofalowych oszczędności

Forum Od-nowa: Państwo, czyli co?

Niniejszy artykuł to próba odpowiedzi na pytanie, czym jest w wymiarze organizacyjnym sektor rządowy i na jakie napotyka problemy, wynikające z rozproszenia danych o instytucjach publicznych i niesatysfakcjonującego sposobu ich przedstawiania.

Czytaj więcej: Państwo, czyli co?

Agata Dąmbska, Forum Od-nowa: Reformować, czy nie reformować? Oto jest pytanie

„Ludzie boją się zmian, nie chcą ich” – słyszy się z jednej strony. „Jeśli nie będzie reform, zatrzyma się rozwój Polski” – odpowiadają z drugiej. Więc kto ma rację i jak to właściwie jest z tymi reformami?

Czytaj więcej: Reformować, czy nie reformować? Oto jest pytanie

Dodatkowe informacje